True Democracy Forum

Post a reply || Back to True Democracy Forum


Mobilna obróbka skrawaniem

Delete this post Submitted by ofyfyne <ucalyh@mailforspam.com> on 15/Sep/2020
45.94.235.67

Message:

W swym arsenale przeno&#347;ne frezarki CNC do obróbki metalu na polu.
Wszystkie maszyny my&#347;limy i przeprowadzamy na bazie w&#322;asnej produkcji.
Pracujemy z nietypowymi sytuacjami-produkujemy sprz&#281;t do programu.
Prace remontowe produkowane s&#261; na gruncie klienta bez wywozu lub demonta&#380;u odzyskiwanych cz&#281;&#347;ci.
Frezujemy przestrzenie w pewnych p&#322;aszczyznach. Szybki wyjazd.
Ponadto &#347;wiadczymy us&#322;ugi wynajmu mobilnej frezarki z operatorem.
&#346;wiadczymy szeroki zakres pomocy w dziale napraw maszyn przemys&#322;owych – od &#347;lusarza-spawania po obróbk&#281; mechaniczn&#261; maszynami przeno&#347;nymi.
Wi&#281;cej wiadomo&#347;ci na temat listy prac wyjazdowych i przyk&#322;adów &#347;wiadczonych us&#322;ug na wyje&#378;dzie mo&#380;na odnale&#378;&#263; tutaj.

Mobilna Obrobka Skrawaniem
http://mobilna-obrobka-skrawaniem.co.pl/


Replies to this post

    No replies yet


Reply to this post

Name:

E-mail (optional):

Subject:


Message:

Insert styled text: Bold | Italic | Underlined
Disable styled text

Insert smileys (Opens a new window)
Disable smileys

Powered by Free PHP message board 1.3 from PHPJunkYard - Free PHP scripts